Zaopatrzenie ogrodnicze

Nawadnianie

Na przeważających obszarach lądów występują większe lub mniejsze niedobory wody. Chcąc umożliwić roślinom korzystne warunki rozwoju musimy uzupełniać te niedobory poprzez nawadnianie. W rolnictwie są to nawodnienia wielkoobszarowe poprzez deszczownie, taśmy kroplujące, linie kroplujące, systemy kroplowników i czasami nawadnianie zalewowe. Profesjonalne instalacje nawadniające omówimy w dziale dla profesjonalistów. Podobnych instalacji tylko w mniejszej skali wymaga ogród przydomowy, rabata, trawnik, boisko, park czy też miejskie tereny zieleni.

Nawadnianie działki

Nawadnianie ogrodu poprzez właściwie zaprojektowany system nawadniający to często czynnik decydujący czy będziemy mięli piękny ogród. Podlewanie ogrodu przy pomocy węża lub poprzez rozstawiane przestawne zraszacze to często nie najlepsze rozwiązanie. Ze względu na oszczędność czasu i wody, lepiej aby zajęła się tym automatyczna instalacja nawadniająca. Sterujący tą instalacją , odpowiednio zaprogramowany sterownik nawodnieniowy spowoduje, oszczędne gospodarowanie wodą, włączy instalację w czasie gdy pobór wody do nawadniania będzie najmniej obciążał instalację wodociągową co jednocześnie zmniejszy wymywanie składników pokarmowych z gleby. Instalacje podlewające ogród powinny być wyposażone w wyłącznik deszczowy tzw. czujnik deszczu lub stację pogodową, wyłączającą nawadnianie po znaczącym dla roślin opadzie deszczu. Bardziej skomplikowane programatory nawadniania są wyposażone w czujniki wilgotności gleby. Bardzo rozbudowane instalacje są sterowane poprzez komputer nawodnieniowy, w który ustala dawkę wody na podstawie danych jakie przesyła mu czujnik wilgotności gleby i stacja pogodowa. Sterowniki nawodnieniowe WIFI są zarządzane z telefonów lub tabletów.

Automatyczna instalacja nawadniająca to rozprowadzone po ogrodzie rury nawodnieniowe, w których dopływem wody sterują elektrozawory nawodnieniowe załączane przez sterownik nawodnieniowy. Woda wypływa poprzez zainstalowane w gruncie zraszacze wynurzane. Zraszacze obrotowe i zraszacze statyczne mają zamontowane dysze statyczne lub dysze rotacyjne, zapewniające optymalne nawadnianie ogrodu. Jeśli powierzchnia pod nawodnienia jest wąska, ma skomplikowany kształt lub rośliny źle znoszą zraszanie to doskonale sprawdzi się linia kroplująca, którą może zakryć kora, żwir lub inne kruszywo. Należy jednak pamiętać, że linie kroplujące muszą być zasilane przez odrębny elektrozawór podłączony jako odrębna sekcja sterownika. Na niewielkich fragmentach ogrodu możemy zainstalować mikrozraszacze, kroplowniki i emitery określane jako nawodnienie punktowe. Łączące przewody nawodnieniowe, kształtki, kolektory i elektrozawory chronią przed uszkodzeniem studzienki nawodnieniowe. Tam gdzie nie ma zasilania w energię z sieci stosujemy sterowniki nawodnieniowe bateryjne i elektrozawory bateryjne. Kształtki nawodnieniowe, przewody, rury nawodnieniowe, kroplowniki i elementy sterujące instalacją nawadniającą umożliwiają nam nawadnianie roślin w donicach i pojemnikach wiszących. Wymienione powyżej elementy instalacji nawadniającej oferuje w ciągłej sprzedaży dział nawodnień – Centrum ogrodnicze Eko – Styl.

Projektowanie instalacji nawadniającej musi uwzględniać możliwości jaki daje nam ujęcie wody, jego wydatek i ciśnienie. Budowa instalacji nawadniającej przy naszej pomocy może być wykonana we własnym zakresie, jednak przy większych i bardziej skomplikowanych instalacjach wskazane jest aby zrobiła to profesjonalna firma nawodnieniowa.

Nawadnianie niewielkich ogródków

Nawodnienie niewielkiego ogrodu, możemy zrealizować instalując sterownik nawodnieniowy bateryjny lub sterownik nawodnieniowy na kran. Jeśli nawadniana jest np. rabata i maleńki trawnik to możemy zainstalować sterownik na kran dwusekcyjny.

Nawadnianie kropelkowe w pojemnikach doskonale zrealizuje instalacja sterowana przez elektroniczny sterownik na kran. Właściwie wykonana i zaprogramowana instalacja nawadniająca umożliwi oszczędne wykorzystanie wody co ma ogromne znaczenie ze względu na jej deficyt.

Jesteś zainteresowany?

Godziny otwarcia

Styczeń - Luty

Szkółka nieczynna

Marzec - Wrzesień

poniedziałek – sobota: 7.00 – 17.00
niedziele: nieczynne

Październik

poniedziałek – sobota: 7.00 – 17.00
niedziele: nieczynne

Listopad - Grudzień

poniedziałek – sobota: 7.00 – 16.00
niedziele: nieczynne

Nie pracujemy w święta państwowe i kościelne.

Obsługujemy płatności kartami płatniczymi: